• nederlands
  • english

Groei in Selfcare & Healthy Life

  • Neels Consultancy

Werkwijze

Wij stellen een samenwerking voor dit uitgaat van een intake gesprek om elkaar te leren kennen en de vaststelling van de doelstelling van de opdracht. NC zal op basis hiervoor een voorstel voor samenwerking opstellen inclusief een tijdschema en begroting.

In het projectplan wordt vastgesteld met wie in de organisatie over het project kan worden gecommuniceerd. Tijdens het project wordt op vooraf afgesproken momenten terugkoppeling verzorgd. Overigens is de samenwerking en terugkoppeling sterk afhankelijk van het type project.

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Interview Zelfzorg

Hoe verwerft de drogist positie als poortwachter van de nuldelijnszorg, de zelfzorg? Tijdens het derde Zelfzorgcongres werden soms stevige, soms voorzichtige handreikingen gedaan tussen de betrokken partijen.

Bekijk het interview
Pub Careality