• nederlands
  • english

Groei in Selfcare & Healthy Life

  • Neels Consultancy

Service

Een paar voorbeelden van situaties die een positief effect hebben op bedrijfsontwikkelingen:

  • Uit onderzoek is bekend, dat consumenten niet van verandering houden. Advies: zoek eerst uit wie je consument is en hoe hij/zij over je denkt (klant tevredenheidsonderzoek). Maak een plan om de consument je ambassadeur te maken.
  • Vaak worden product introducties geen succes ondanks de positieve research data. Als een intro faalt betekent, dat naast verlies van financiële middelen en inzet van medewerkers er ook imago schade optreedt. Advies: zorg dat de interne organisatie de juiste procedures en verantwoordelijkheden kent.
  • Farma bedrijven wachten vaak te lang met het recept product gereed te maken voor de zelfzorg status. Zij verliezen dan het momentum van toekomstige extra profits door brand stretching. Advies: zelfzorg is een markt van consumenten met hun specifieke vraag gerelateerd gedrag. Zorg voor een separate zelfzorg unit met ondernemerskwaliteiten.

NC zoekt samen met het bedrijf naar groeikansen in de bestaande bedrijfsactiviteiten. Maar heeft de specifieke ervaring nieuwe marktmogelijkheden te exploreren.

 

Laatste nieuws

Interview Zelfzorg

Hoe verwerft de drogist positie als poortwachter van de nuldelijnszorg, de zelfzorg? Tijdens het derde Zelfzorgcongres werden soms stevige, soms voorzichtige handreikingen gedaan tussen de betrokken partijen.

Bekijk het interview
Pub Careality