• nederlands
  • english

Groei in Selfcare & Healthy Life

  • Neels Consultancy

NC filosofie

De markt voor zelfzorg is, door hiervoor omschreven ontwikkelingen, sterk in beweging en niet in het minst veroorzaakt door de impulsen van de terugtredende overheid in de zorg. Zelfzorg wordt een nieuwe optie voor overheid en burger om de zorg betaalbaar te houden. De zelfzorgmarkt wordt daarom gezien als het voor-portaal van de zorg en is daarmee een potentiële groeimarkt. Een markt die moet inspelen op consumenten en patiënten die een bewustere houding en gedrag aannemen waar het de eigen gezondheid betreft. Steeds meer mensen zoeken naar een nieuwe balans voor een goede/verbeterende gezondheid en well-being. Men zoekt dat in voeding en ondersteunende zelfzorg adviesproducten.

In dit denken zijn consumenten en klanten de startpunten voor nieuwe groeimogelijkheden. Het zou een uitdaging moeten zijn om die nieuwe mogelijkheden aan te boren. Dat kan door op een frisse en creatieve manier naar bestaande strategieën te kijken.

 

Laatste nieuws

Interview Zelfzorg

Hoe verwerft de drogist positie als poortwachter van de nuldelijnszorg, de zelfzorg? Tijdens het derde Zelfzorgcongres werden soms stevige, soms voorzichtige handreikingen gedaan tussen de betrokken partijen.

Bekijk het interview
Pub Careality