• nederlands
  • english

Groei in Selfcare & Healthy Life

  • Neels Consultancy

Interview Zelfzorg

Januari 2014

Hoe verwerft de drogist positie als poortwachter van de nuldelijnszorg, de zelfzorg? Tijdens het derde Zelfzorgcongres werden soms stevige, soms voorzichtige handreikingen gedaan tussen de betrokken partijen.

Bekijk het interview
Pub Careality

Interview Zelfzorg  

Laatste nieuws

Interview Zelfzorg

Hoe verwerft de drogist positie als poortwachter van de nuldelijnszorg, de zelfzorg? Tijdens het derde Zelfzorgcongres werden soms stevige, soms voorzichtige handreikingen gedaan tussen de betrokken partijen.

Bekijk het interview
Pub Careality