• nederlands
  • english

Groei in Selfcare & Healthy Life

  • Neels Consultancy

Kennis in zelfzorg

Door het overheidsbeleid over de herinrichting van de zorg heeft Zelfzorg een bredere lading gekregen. Mensen zullen meer voor de medische zorg moeten gaan betalen en meer moeten gaan "zelfzorgen". Zelfzorg is niet meer alleen het gebruik van producten bij de behandeling van kleine kwalen. Het omvat ook het gedrag dat consumenten nastreven om zo lang mogelijk gezond te blijven (well-being) en het voorkomen van welvaartsziektes (life style). De huisarts, drogisterijen en in beperkt opzicht de apotheek spelen hierbij een toenemende rol van betekenis.

Neels Consultancy (NC) adviseert bedrijven hoe zij op deze markt kunnen inspelen en welke kansen kunnen worden omgezet in groei. NC heeft gespecialiseerde kennis van Zelfzorg & OTC markten/segmenten, acquisities en product switches van receptgeneesmiddelen (RC) naar de status van vrij-verkrijgbare geneesmiddelen (OTC).

neels consultancy

Laatste nieuws

Interview Zelfzorg

Hoe verwerft de drogist positie als poortwachter van de nuldelijnszorg, de zelfzorg? Tijdens het derde Zelfzorgcongres werden soms stevige, soms voorzichtige handreikingen gedaan tussen de betrokken partijen.

Bekijk het interview
Pub Careality