• nederlands
  • english

Groei in Selfcare & Healthy Life

  • Neels Consultancy

Expertise in zelfzorg

De zorgkosten zullen vogens het CPB blijven stijgen met jaarlijks 2-4%. Dit betekent dat de economische groei volledig teniet wordt gedaan door de zorgkosten stijgingen. Het overheidsbeleid is er op gericht om deze stijgingen te kanaliseren en te beteugelen. Deels door efficiency verbeteringen en deels door meer eigen bijdragen van de burgers te vragen. Door de herinrichting van de zorg heeft Zelfzorg een bredere lading gekregen. Burgers zullen meer moeten gaan "zelfzorgen". Zelfzorg is niet meer alleen het gebruik van producten bij de behandeling van kleine kwalen. Het omvat het gedragswijziging om zo lang mogelijk gezond te blijven (well-being) en het voorkomen van welvaartsziektes (life style). De huisarts, drogisterijen en de apotheek spelen hierbij een toenemende rol van betekenis.

Neels Consultancy (NC) adviseert bedrijven hoe zij op deze ontwikkelingen kunnen inspelen. NC heeft gespecialiseerde kennis van Zelfzorg & OTC markten, acquisities mogelijkheden en product switches van receptgeneesmiddelen (RX) naar de status van vrij-verkrijgbare geneesmiddelen (OTC).

 

" De Zelfzorg Consument in de 21ste eeuw"

Bekijk hier het artikel.

neels consultancy

Laatste nieuws

Interview Zelfzorg

Hoe verwerft de drogist positie als poortwachter van de nuldelijnszorg, de zelfzorg? Tijdens het derde Zelfzorgcongres werden soms stevige, soms voorzichtige handreikingen gedaan tussen de betrokken partijen.

Bekijk het interview
Pub Careality